AUK MJØLKEPRODUKSJONEN NO

Vilkår ◦ Personvern

KJELL-RUNE VIK
produktsjef drøvtyggjarfôr

telefon: 57 88 49 50
mobil: 982 61 270
e-post:
 kjell-rune.vik@fiska.no

AUDUN ØKLAND
kundekonsulent kraftfôr
Fiskå Mølle Etne

mobil: 952 25 012
e-post: 
audun.okland@fiska.no


MAREN BJORLAND
rådgjevar drøvtyggjar

mobil:  982 61 275
e-post: 
maren.bjorland@fiska.no

Kontakt oss i dag for å få mest ut av mjølkeproduksjonen

LEIF MALVIN EGGEBØ
rådgjevar drøvtyggjar

mobil: 982 61 261
e-post: 
leif.malvin@fiska.no


TURID FITJAR
rådgjevar drøvtyggjar

mobil: 938 45 444
e-post: turid.fitjar@fiska.no


Mjølkeproduksjonen kan auke betrakteleg i sommar. Forholdstalet for mjølkekvotane er auka til 1,05. Samtidig er mjølkeprisane auka med 20 øre per liter i juli, august og september. Det gir gode moglegheiter for betre inntening.


Det er fleire grep du kan gjere for å auke mjølkeproduksjonen:

  • Skift til TopLac® og auk fôrstyrken. Dette er Norges mest konsentrerte kraftfôr og truleg det aller beste. TopLac® er veleigna til hard fôring. Det gir umiddelbar respons hos kyr i tidleg- og midtlaktasjonen, og er dessutan god på kjemisk innhald i mjølka.


  • Set opp fôrplan for auka mjølkeyting. Kontakt din lokale rådgjevar i Fiskå Mølle, vi er her for å hjelpe deg!


  • Gje kalvane Denkamilk Royal, som har 45% norsk skummamjølkpulver. Lever heller kumjølka til meieriet. Den høge mjølkekvaliteten i Denkamilk gir auka fordøying til spedkalv, og vi meiner dette er Norges beste mjølkeerstatning. Ved kjøp av heil pall (750 kg)  kostar ein liter mjølk 3,80 kroner.

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND 
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE 
Tlf. 53 77 13 77


FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG 
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE 
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44


FISKÅ MØLLE 
LØTEN 
Tlf: 62 50 89 89 

FISKÅ 
ØSTMØLLENE 
Tlf. 69 81 49 40

Kontakt din lokale rådgjevar her

Det er mykje å tene på mjølka i sommar! Slik går du fram for å få mest ut av produksjonen.