Vilkår ◦ Personvern

Vil du prøve TopBull MAX?
Fyll ut skjema så tar vi kontakt

«Mine erfaringer er at dette kraftfôret gir et veldig godt vommiljø. Renhold er en viktig faktor til god dyrevelferd og økt trivsel, både hos dyrene og bonden.»

Se hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring

TopBull MAX 

- for økt tilvekst og renere okser

GODT GJORT ER BEDRE 

ENN GODT SAGT

Maxammonkorn gir flere fordeler:

·  Fôr hardere og oppnå økt tilvekst

·  Slakt tidligere og fôr frem flere slakt per fjøs per år

·  Høyere slakteklasse

·  Bedre fôrutnyttelse

·  Vitamin og mineral i pelleten

·  Økt norsk selvforsyning uten soya

·  Passer til okser og kviger fra 3-5 måneders alder.

·  Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre vommiljø

·  Tørrere binger, renere dyr

«Mine erfaringer er at dette kraftfôret gir et veldig godt vommiljø. Renhold er en viktig faktor til god dyrevelferd og økt trivsel, både hos dyrene og bonden.»

– Jeg har brukt TopBull MAX i flere år, og er veldig fornøyd med fôret. Oksene har kjempegod tilvekst og gjødsla er alltid tørr og fin. Da er det svært enkelt å holde både dyr og binger rene hver eneste dag, sier Kristina Veseth, som driver Neppelberg Charolais i Leirfjord. 

TopBull MAX er et soyafritt, norskprodusert kraftfôr med valset maxammonbygg. Et høyt innhold ammoniakk i kornet gir et basisk vommiljø. Det sikrer høy tilvekst uten å gi problemer med sur vom. 

Med TopBull MAX kan du fôre hardere, slakte tidligere og oppnå høyere slakteklasse - og likevel få tørrere binger. 

Besetningen i Neppelberg Charolais består av 26 drektige kyr/kviger, 13 ungkviger og 14 okser. Kristina Veseth gir oksene fire-fem kilo TopBull MAX daglig. Kvigene får servert tre kilo om dagen.

– Mine erfaringer er at dette kraftfôret gir et veldig godt vommiljø, selv ved hard fôring. Renhold er en viktig faktor til god dyrevelferd og økt trivsel, både hos dyrene og bonden selv, sier hun.


«Det er en drøm å holde binger og dyr rene. Gjødsla er alltid fast og fin, selv ved hard fôring.» 

- Kristina Veseth, Neppelberg Charolais

Høyt innhold av valset maxammonbygg gjør det enkelt å lage et superkraftfôr helt uten soya.

Bestill TopBull MAX

Maxammonkorn gir flere fordeler:

·  Fôr hardere og oppnå økt tilvekst

·  Slakt tidligere og fôr frem flere slakt per fjøs per år

·  Høyere slakteklasse

·  Bedre fôrutnyttelse

·  Vitamin og mineral i pelleten

·  Økt norsk selvforsyning uten soya

·  Passer til okser og kviger fra 3-5 måneders alder.

·  Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre vommiljø

·  Tørrere binger, renere dyr

Maxammonkorn gir flere fordeler:

·  Fôr hardere og oppnå økt tilvekst

·  Slakt tidligere og fôr frem flere slakt per fjøs per år

·  Høyere slakteklasse

·  Bedre fôrutnyttelse

·  Vitamin og mineral i pelleten

·  Økt norsk selvforsyning uten soya

·  Passer til okser og kviger fra 3-5 måneders alder.

·  Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre vommiljø

·  Tørrere binger, renere dyr